POP2 - eduweb

advertisement
LOOPBAAN
Master
Master VU: bewegingswetenschappen?
Master TU: 24 april: inschrijven voor 19 april: master dag TU met voorlichtingen
Of: rondvragen aan bekenden en verder onderzoek doen op internet.
(TU site lag eruit, maar er staat iets op over schakelprogramma’s en vrije vakken tijdens keuzeruimte
van HBO)
Stageleerdoelen Lisanne Fioole
Beroepsspecifiek
 Minimaal 1 hulpmiddel aanpassen naar de wensen van een patiënt(liefst kind)
 Aanpassing maken aan meubel(s)
 Contact met kinderen
HBO-gericht
 Een goede langetermijnplanning opzetten en volgen.
Persoonlijk
 Zoeken naar een goedkope cursus Indonesisch, en anders naar boeken en cursusmateriaal
in de bibliotheek.
o 2 cursussen gedownload en gebrand. Eerst deze volgen en erna evt. verder zoeken.
 Inzicht krijgen in Indonesische cultuur door reisgidsen te lezen/kopen en op internet te
zoeken.
o Geesje heeft een reisgids, later nog lezen.
 Gesprek voeren met Noekie en Bas over hun ervaringen en tips.
o We proberen te achterhalen waar we verder moeten. Voor ervaringen en tips komen
er nog bijeenkomsten door de stichting georganiseerd.
 Goedkoopste reismogelijkheid zoeken
o Tickets zijn geboekt!
 Genoegen nemen met kleine stapjes succes!
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
POP van vorig jaar kwijt  op spullen letten!
Plannen
Uitstelgedrag
Samenwerken: leidersrol, maar te weinig motivatie medeleerlingen.
STUDIEVOORTGANG
Schakelprogramma
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards