Imperialisme en romaniseren

advertisement
Imperialisme = streven naar een groot rijk
Imperium Romanum = het Romeinse Rijk
Al gezien
-eerst Italië
-dan westelijk deel Middellandse Zee
gebied
-dan oostelijk deel Middellandse Zee
gebied
In § 4 wordt de uitbreiding naar het noorden
behandeld.
Romaniseren=Romeins maken=overbrengen van de Grieks-Romeinse cultuur
Dat proces begint pas vanaf 100 v.c.,
omdat de Romeinen eerst de Griekse
cultuur overgenomen moeten hebben
Hoe wordt cultuur overgedragen?
-via handel met andere volkeren
(cultuur gaat van hoog naar laag)
-binnen een rijk alleen in vredestijd
(onderworpen volk moet de Romeinse
heerschappij aanvaard hebben)
-via kolonies van veteranen die na hun
diensttijd een stukje grond in de provincie
kregen)
De Romeinen stichtten steden (bestuurscentra) met een forum (centraal plein)
-tempels
-basilica
-curia
-thermen
-theaters
-amfitheater
-circus
-het Latijn (basis voor de Romaanse talen)
-rechtspraak
-kalender
-kleding
-godsdienst
-villa’s en andere gebouwen
-wegen, viaducten, aquaducten
-overgang van agrarische naar agrarischstedelijke samenlevingen met handel,
handwerk en geld
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards