PowerPoint-presentatie

advertisement
Geschiedenis van de hofcultuur
Een introductie
Geschieden is
• 1ste was Herodotos 450 v Chr
• Tot jaren 60/70 gericht op geschied schrijvers.
Daarna mentaliteitsgeschiedenis
• Geschiedenis richt zich vooral op Macht,
Kracht en Gezag
JC
Julius Caesar
Jezus Christus
Onze jaartelling – Anno Domini
De Middeleeuwen
•
•
•
•
•
Donatio Constantini in 315
Christelijk geloof staatsgodsdienst in 385
Splitsing Romeinse Keizerrijk in 395
Plundering Rome 410 door Visigothen
Laatste West-Romeinse keizer Romulus
Augustus afgezet in 476
• Vestiging Kalifaat Cordoba in 7e eeuw
• Slag (schermutseling) bij Poitiers in 732
• Keizerwijding Karel de Grote in 800
Christendom wordt Staatsreligie
Donatio Constantini, 315 nC
Kroning Karel de Grote, 800
Theodosius I
395 n.C.: scheiding Oost-West Romeinse Rijk
onder de zonen van Theodosius
Patrologia Graeca & Patrologia Latina
Poster voor schoollokalen
feodum=leen
(feodaliteit, vazaliteit)
investitura = benoemingsrecht
Het geven van een kerkelijk ambt
gebeurde door het overhandigen van een
ring en een staf; men noemt dit investituur.
Verspreiding kloosters vroege middeleeuwen
Drie standen maatschappij
Cistercienzers, Norbertijnen, Benedictijnen,
Augustijnen, Dominicanen, Franciscanen e.a.
Benedictus (ca.480-547)
Norbertus (1080-1134)
Dominicus ( 1170-1221)
Franciscus (1182-1226)
tempelridders
90% bevolking is horige
Actie radius 30 km
Gemiddelde levensduur: 30 jaar
SLEUTELDATA
1054 Schisma Paus te Rome en Patriarch te Constantinopel.
1066 Slag bij Hastings : Normandiers veroveren Engeland
1077 Hendrik IV versus Hildebrandt ( Paus Gregorius): Canossa
1096 Oproep bevrijding Jeruzalem door Paus Urbanus II
1099 Bloedbad Jeruzalem / Kruisridders
1122 Concordaat van Worms
1215 Magna Carta
Magna Carta 1215
Begin van rechten van parlement
Robin Hood, remade by BBC
Hersttij der Middeleeuwen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Honderdjarige oorlog: Engeland-Frankrijk
Splitsing Pausdom:Avignon-Rome
1349 Zwarte Dood: 1/3 van de bevolking
Bedelorden: Franciscus, Wycliff, Huss, Groote e.a.
Verval feodale stelsel
Overschot aan ridders: Heerplicht wordt Huurleger
“Stadslucht maakt vrij”: doorbraak in 3 standen: stadsbesturen + privileges
Ruilhandel in natura (jaarmarkten) wordt geldhandel (beurzen)
Ambachten + Gilden
Opkomst monarchale vorstendommen
Opkomst nieuwe kenniscentra: universiteiten
Italie is gevechtsterrein van Keizer-Koning-Paus versus de stadsstaten
•
•
•
•
•
Einde Byzantijnse Rijk: 1453, val Constantinopel
Einde Bourgondische Rijk: 1477, dood Karel de Stoute
Einde Moorse Rijk: 1492, val Granada
1527: Sacco di Roma
1529 Suleyman verslagen bij Wenen
Hagia Sophia
Italiaanse Renaissance
Trecento +Quatrocento+Cinquecento
• Gods gebod, natuurgeweld / de menselijke maat in
belang en gewin
• ruilhandel in natura / geldhandel + beleggen
• Heerplicht / Huurleger
• Herwaardering van antieke glorie
• Herwaardering van menselijk kunnen: humanisme:
homo universalis
• De weerzijden van Vanitas
• Machtsvacuum in kerk: nieuwe krachten, nieuw
gezag
1997 26 september
http://www.youtube.com/watch?v=_3fWJYv
pWrI&feature=related
Download