Jonge holebi`s nemen negatieve stereotypen op

advertisement
"Jonge holebi's nemen negatieve stereotypen op in zelfbeeld"
Door: redactie 26/01/11 – Het Laatste Nieuws
Holebi-jongeren nemen negatieve stereotypen op in hun zelfbeeld en scoren daarom hoger in
depressies.Dat zegt sociologe Nele Cox (UGent) vandaag in haar doctoraatsverdediging "Al wie da
nie springt...", een sociologische analyse van Minderhedenstress, Identiteit en Stigma bij Holebijongeren.
Nele Cox zocht relaties tussen de identiteitsbeleving en de manier waarop holebi-jongeren homonegativiteit
opnemen in hun zelfbeeld. Ze baseerde zich onder meer op een bevraging van 3.000 holebi-jongeren in het
Zzzip-onderzoek van het Steunpunt Gelijke Kansen.
"De rol van de omgeving is belangrijk bij de identiteitsvorming van holebi-jongeren", aldus Cox. "Accepteert
de omgeving de geaardheid van de jongeren en gaat die daar positief mee om, dan scoren die veel lager
op stressfactoren, wat aanleiding geeft tot mindere mate van depressie. Worden ze gesteund door hun
omgeving, dan ervaren ze hun coming-outproces als zeer leerrijk."
Stigma's
Zowel holebi-jongeren als heterojongeren zorgen ervoor dat de verantwoordelijkheid van de stigma's bij
holebi's gelegd wordt, zo bleek uit een kwalitatief onderzoek. "Niet de homoseksualiteit in het algemeen
wordt veroordeeld, wel de afwijking van de seksuele verwachtingspatronen en de genderrollen. Er wordt
nog steeds een onderscheid gemaakt tussen normaal en abnormaal, gezond en niet gezond. Hierdoor
worden holebi's die van de seksuele verwachtingspatronen en genderrollen afwijken, zelf verantwoordelijk
gesteld voor de negatieve reacties uit de omgeving. Op die manier wordt de discriminatie gelegitimeerd."
(belga/ep)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards