Romeinen, Germanen en Kelten

advertisement
Romeinen, Germanen en
Kelten
Wat gaan we doen?
• Aan de grens van het rijk
• Romeins-Nederland
• Romanisering
• Het einde van Rome
• De Bataafse opstand
• Volksverhuizingen
Romeins-Nederland
• 57 v. Chr. ZuidNederland veroverd
• Onderdeel van
Germania Inferior
• West-Europa gebied
der Keltische volkeren
(Galliërs)
• Noord- en Midden
Europa  Germanen
Romeins-Nederland
• 16 keizer Tiberius de Rijn als
noordelijk grens (limes)
gebruiken
• Forten (castellum) en
legerplaatsen (castra) werden
geplaatst langs de limes
• Grootste castra in Nederland
 Castra Noviomagus
• Infrastructuur gericht op:
• Verplaatsing van leger
• Communicatie
• Handel
Romanisering
• Door Romeinse
overheersing kwamen de
Germanen in contact met
de Grieks-Romeinse
cultuur.
• Gevolg: Romanisering
• Het overnemen van zaken of
gebruiken van de GrieksRomeinse cultuur
• Religie werd ook
geromaniseerd
De Bataadse opstand
• Bataven (midden-Nederland)
waren foederati
(bondgenoten) van de
Romeinen
• Bataven mochten eigen
gebied besturen, geen
belasting leveren, maar:
• Hulptroepen (auxilia) leveren
• 69 Julius Civilis (Bataaf) 
opstand
• Na twee overwinningen
Bataven stuurde Rome
legioenen
• Einde oorlog door een
verdrag
• Overeenkomst, afspraak
Volksverhuizingen
• Hunnen trekken naar noorden midden Europa 
Germaanse volkeren trokken
naar zuiden
• Volksverhuizingen
• Invasies zorgde voor extra
problemen bij het besturen
van het rijk
• Oplossing: opsplitsing
Romeinse Rijk in 285 door
Diocletianus
• West-Romeinse Rijk,
hoofdstad Rome
• Oost-Romeinse Rijk,
Constantinopel (Istanbul)
• 476 einde West-Romeinse
Rijk door Odoaker
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards