H1.1 De agrarische revolutie

advertisement
H2.4 HET EINDE VAN HET
ROMEINSE RIJK
Grieken en
Romeinen
PROBLEMEN IN HET ROMEINSE RIJK
 Problemen ontstaan in de derde eeuw:
 Interne machtsstrijd/onbekwame keizers
 Het rijk was te groot om te besturen en te verdedigen
(285 opsplitsing in Oost en West)
 Lokale heersers trekken macht naar zich toe
(afbrokkeling leidt tot minder inkomsten)
 Onveiligheid leidt tot problemen met de handel
 Economische achteruitgang en misoogsten
 Barbarisering van het leger
EINDE VAN HET ROMEINSE RIJK
 Hunnen jagen de Germanen op (Grote
Volksverhuizing)
 406 Rijngrens doorbroken
 laatste keizer(Augustulus) afgezet en eind aan het
West Romeinse keizerrijk
SPLITSING VAN HET RIJK
DE GROTE VOLKSVERHUIZING
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards