Hoofdstuk 4 De middelleeuwen 1

advertisement
Hoofdstuk 4
De middeleeuwen 1
Les 1
Iedereen op de been
Romeinse Rijk
Grote delen van Europa hoorden bij het
Romeinse Rijk.
Er werd handel gedreven. Er was
landbouw.
Romeinse soldaten bewaakten de grenzen.
De mensen voelden zich veilig.
Verandering
Grote volksverhuizing
400-700
De Germaanse volken vielen het Romeinse Rijk
binnen. Zij woonden vroeger in het oosten,
mar zochten nieuwe plekken om te wonen.
De Romeinse soldaten moesten terug naar
Rome, want daar vielen vijanden aan.
Zo kwamen er steeds meer Germanen
Nederland binnen.
Ze plunderden kleine dorpjes, staken huizen in
brand, verjoegen mensen. Ze verhuisden.
Grote volksverhuizing
Het begon met de hunnen. Zij kwamen uit Azië.
Zij plunderden dorpjes en verjoegen mensen.
Staken dorpen in brand.
Hunnen waren nomaden. Ze trokken steeds
verder. Ze waren altijd op zoek naar nieuwe
grond.
Hun aanvoeder heette Attila.
Na de grote volksverhuizing woonden hier 3
Germaanse volken:
De Friezen, de Franken en de Saksen.
3 vragen



Waarom vielen de Germanen het
Romeinse Rijk binnen?
Hoe noemen we dat?
Welke 3 volken woonden toen in
Nederland?
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards