20150917 Het rijk van Alexander de Grote

advertisement
1
Het rijk van Alexander de Grote
Hoofd!uk 2.2
2
Kenmerkend aspect
De groei van het Romeinse imperium,
waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in
Europa verspreidde
3
Phillipus
Situatie:
•
Poleis waren onderling in oorlog
Oorzaak:
•
Philippus uit Macedonië kon de andere steden veroveren
•
Poleis formeel onafhankelijk, maar feitelijk was hun autonomie ten
einde
•
Alexander (356-323 v.c.) erfde alles van Philippus
Gevolg:
•
Alexander had een veroveringsdrift
4
Verovering van Perzië
Situatie:
•
Alexander wil Perzië veroveren ( West-Turkije en Egypte t/m
Afganistan)
Oorzaak:
•
Alexander was een militair strateeg (verslaan van Darius)
•
Alexander was wispelturig (afdwingen loyaliteit)
Gevolg:
•
Alexander verovert Perzië
Het Perzische Rijk
He
Helft van de bekende wereld
5
6
Loyaliteit in het land
Leider van het Griekse leger
Farao in Egypte
Satrappen werd door vertrouwelingen bestuurd
Gemengde elite (massahuwelijk in Susa)
Gemengd Macedonisch-inheems leger
Nieuwe steden (Alexandrië) > Griekse en Macedonische
soldaten vermengen met lokale bewoners
7
Kenmerkend aspect
De groei van het Romeinse imperium,
waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in
Europa verspreidde
Download