Romeinse keizers

advertisement
Romeinse keizers
ROMEINSE REPUBLIEK
Vóór Christus
67-60
Pompejus’ oorlogen in het Nabije Oosten
60
49-44
Eerste Triumviraat: Pompejus, Crassus, Caesar
Caesar dictator (vermoord in 44)
43-42
31
Tweede Triumviraat: Antonius, Lepidus, Octavianus
Slag bij Actium: Octavianus verslaat Antonius
ROMEINSE KEIZERRIJK
27
Na Christus
tot 14
Octavianus wordt keizer Augustus
Augustus: Jezus geboren
14-37
Tiberius: Jezus gestorven
37-41
Caligula (Gaius): gelastte de plaatsing van zijn beeltenis in de synagoge
van Alexandrië en Jeruzalem. (Encarta 2002).
41-54
Claudius: Joden verdreven uit Rome (Hd 18:2)
54-68
Nero: dood van Petrus en Paulus in Rome
68-69
Galba-Otto-Vitellius
69-79
Vespasianus: val van Jeruzalem door zijn zoon generaal Titus.
79-81
Titus: Vesuvius verwoest Pompeï
1
81-96
Domitianus: Johannes schrijft de Openbaring op Patmos
96-98
Nerva
98-117
Trajanus: Onder het bewind van Trajanus was het grondgebied van het
Romeinse Rijk het omvangrijkst.
117-138
Hadrianus
138-161
Antoninus Pius
161-180
Marcus Aurelius
180-192
Commodus
193-211
Septimius Severus: vanaf nu de periode van soldatenkeizers en het verval
E-mail:
[email protected]
Homepage:
www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968
Ga hier naar de Nieuwste Artikelen
2
Download