De Romeinse cultuur De bouw Bij de bouw van een nieuwe stad

advertisement
De Romeinse cultuur
De bouw
Bij de bouw van een nieuwe stad hielden de Romeinen ze zich vaak aan het bouw plan van de
Romeinse Hoofdstad: Rome. Dus alle steden leken op Rome. Er werden vaak steden gebouwd op
plaatsen waar het leger gevestigd zat.
Theaters
De eerste keer toen er theater was in naves Civitatem vonden de mensen het geweldig. De
populariteit van naar de theaters gaan verspreidde zich meteen. De theaters stonden vaak in het
teken van feest. Er was niet alleen toneel in het theater maar ook gevechten etc.
Download