20151001 het ontstaan en de uitbreiding van het Romeinse Rijk

advertisement
1
Het ontstaan en de uitbreiding van het
Romeinse Rijk
Hoofd!uk 2.3.1
© meneervanempel.nl
2
Kenmerkende aspecten
De groei van het Romeinse imperium, waardoor
de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa
verspreidde
3
Casus
Blz. 38
De verwoesting van Carthago
Vragen 1 + 2 maken
4
5
Van dorp naar imperium
Oorzaak:
•
Behoefte aan veiligheid (voorbeeld Carthago)
•
Wens van macht en roem
Gevolg:
•
Soldaten kosten geld
•
Inkomsten nemen toe door veroveringen:
1. Belasting innen
2. Nieuw landbouwgrond
3. Krijgsgevangenen > slaven
Chronologie: Rome
50
50miljoen
miljoenmensen
mensen
6
7
Twee middelen
1. Diplomatie:
•
Bondgenootschappen met lokale heersers
•
Bescherming voor gehoorzaamheid en levering soldaten (voorbeeld
Utica)
•
Beloning Romeins burgerrecht > rechtsbescherming + voorrechten
2. Leger:
•
Eerst gewone boeren, daarna beroepsleger
•
Verharde wegen en legerkampen
•
Beloning land voor veteranen
8
Conflicten in het rijk
Oorzaak:
•
Strijdende families > politieke en militaire functies
•
Loyaliteit leger aan generaal en niet aan het bestuur in
Rome
Gevolg:
•
Burgeroorlogen
•
Bedreiging Republikeinse staatsvorm
Overgang van de republiek
naar het keizerrijk
Laatste 2 eeuwen v.c. veel conflicten
Gaius Julius Caesar:
•
•
•
58-50 v.c. Noord-Gallië
Dictator voor het leven
44 v.c. vermoord
9
10
Het keizerrijk
Octavianus -> Keizer
Augustus eerste keizer (27
v.c.-14 n.c.)
Keizer:
•
•
•
Opperbevelhebber leger
Plaatst belangrijke
bestuurders
Positieve en negatieve
punten
12
Macht keizer
Passieve elite
Benoeming bestuurders
Ere-titels
13
Pax Romana
Periode van afgedwongen rust (vanaf Augustus Marcus Aurelius 180 n.c.)
Wel conflicten -> geen serieuze bedreiging voor
de samenhang van het Romeinse rijk
14
15
16
Kenmerkende aspecten
De groei van het Romeinse imperium, waardoor
de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa
verspreidde
Download