h4-4-5-romeinen-germanen-en-kelten

advertisement
Hoofdstuk 4
De Romeinen
Geschiedenis van het Romeinse Rijk
ca. 750 v.Chr. – 476 n.Chr.
Romeins Koninkrijk ca. 750 – 509 v.Chr.
Romeinse Republiek ca. 509 – 27 v.Chr.
Romeinse Keizerrijk 27 v. Chr. – 395 n.Chr
West- Romeinse Rijk 395 – 476 (val)
Oost – Romeinse Rijk 395 – 1453 (val)
Val van het West-Romeinse Rijk
Met de val van het West-Romeinse Rijk doelt men op de
officiële afzetting van de laatste West-Romeinse keizer
Romulus Augustulus op 4 september 476 door Odoaker.
De val van het West-Romeinse rijk luidde het begin van
de middeleeuwen in
Vele oorzaken gedurende lange tijd leidden er uiteindelijk
toe dat Odoaker de laatste keizer kon afzetten.
• de corruptie en machtsstrijd met zijn burgeroorlogen
• de neergaande handel
• mega-inflatie (prijzen van producten werden erg hoog)
• Achteruitgang van de economie
• en ook nog eens alle invasies van vele volkeren
(volksverhuizingen)
Grote Volksverhuizing = Het binnendringen van verschillende Germaanse
stammen in het Romeinse Rijk.
Download