De wereldrijken tot het Koninkrijk

advertisement
Goudenhoofd,Babylonischerijk
(1eubentdathoofdvangoud)
Zilverenborst:Medisch-Perzische
(2enaueenanderkoninkrijk)
Koperenbuik:Griekserijk
(3edaarna,zalheersenoverdeheleaarde)
IJzerenbenen:Romeinserijk
(4ehardalsijzer,vermorzeltalles)
IJzer&klei,devoetenentenen:Eenverdeeldkoninkrijk;
hetvoortgezetteRom.Rijk;deelshard,deelsbroos.
DeSteendietegenhetbeeldslaat,hetvermorzelde
endeheleaardebedekte
De wereldrijken tot het Koninkrijk
Eenleeuw(metarendsvleugelen)
Babylon605-538v.Chr.
Debeer(met3ribbentussendetanden)
Medo-Perzië538-331v.Chr.
Depanter(met4vleugelsen4koppen)
Griekenland331-168v.Chr.(met4rijken)
Hetverschrikkelijkedier(metijzerentanden)
hetRomeinseRijk168v.Chr.–476n.Chr(laatstekeizer)
De10hoornenendaartussendekleinehoorn
HetuiteenvallenvanhetRomeinserijkin10rijken;endaar
West-romeinserijkbestondnogtot545n.Chr.enwastoenopstervennadood.Daaruitontstaan
10statenen‘hetgeestelijkeRome’wordtsteedsmeercentrum‘christelijkekerk’engroeituittot
geestelijkeenpolitiekemacht
Daniël 2 en Daniël 7
Download