Bestuur in het Romeinse rijk

advertisement
Bestuur in het Romeinse rijk
Tijdvak 2: Grieken en Romeinen
www.maaikezijm.com
Tijdvak 2
Grieken en Romeinen
3000 v.C. – 500 n.C.
www.maaikezijm.com
Rome
Forum
Romanum
www.maaikezijm.com
Republiek
500 v.Ch.
Res
Publica
www.maaikezijm.com
www.maaikezijm.com
Keizer Augustus
27 v.Chr.
‘Verhevene’
www.maaikezijm.com
www.maaikezijm.com
Einde
Zie voor meer:
www.maaikezijm.com
www.maaikezijm.com
Download