Tijdvak 2 Grieken en Romeinen

advertisement
Grieken en Romeinen
Tijdvak 2, 3000 v Chr. tot 500
Staatsvormen
•
•
•
•
•
Monarchie
Tirannie
Aristocratie
Oligarchie
Democratie
Atheens bestuur
• Directe democratie
• Burgerrecht
• Volksvergadering
• Ostracisme
Romeins imperium
Bestuur
• Rome gesticht, 754 v Chr.
• Republiek - Aristocratie
• Machtsgreep Julius Ceasar
• Opvolger Augustus
• Keizerrijk, 27 v Chr.
Kenmerken organisatie
•
•
•
•
Burgerrecht
Bestuur centraal: Rome en provinciehoofdsteden
Belastingheffing gouverneurs
Uitgebreide infrastructuur, groot leger, verdeel en
heers
•
Wisselwerking culturen: 'Barbaren' en
Romanisatie
Monotheïsme
Jodendom
•
•
•
•
•
Mozes
Tenach
Uitverkoren volk
Religieuze voorschriften
Komst van de Messias
Christendom
•
•
•
•
•
Jezus
Bijbel (oude en nieuwe testament)
Paulus, niet-joodse Christenen
Wraak van Nero, martelaren
Constantijn 313, Theodosius 392
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards