PPT Blok2 - Wikiwijs Maken

advertisement
Blok 2 Grieken en Romeinen
Deelvraag: Hoe komt het dat er zo veel
Griekse en Romeinse resten zijn in het
Middellandse Zeegebied?
De Grieken
•
•
•
•
800 v.Chr – 300 v.Chr: Griekenland bestaat uit
steden met een eigen koning
Athene is belangrijkste stad
Athene is eerste democratie
Alleen Atheense mannen mogen meebeslissen.
Vrouwen, jongeren, slaven en buitenlanders
mogen niet meebeslissen
Olijven en druiven
•
[Bron 12]
Een typisch Grieks landschap
•
•
Land in Griekenland is niet geschikt
voor landbouw
Olijven en druiven groeien er wel
Grieken gaan de zee op om handel
te voeren
Griekse kolonies
• Griekse handelaren gaan buiten
Griekenland aan de kusten van de
Middellandse zee wonen
• In deze kolonies spreken de mensen
Grieks en leven zoals in Griekenland
Griekse kolonies
Goden
•
•
•
•
•
Grieken geloven in meerdere goden
Goden lijken op mensen
Verhalen over goden: mythen
Goden hebben te maken met dagelijks
leven
In de tempels brengen de Grieken offers
aan de goden
De Romeinen
• Romeinen veroveren een groot
gebied: Romeinse rijk
• Keizer bestuurt het rijk
• Rivier de Rijn is in het noorden de
grens van het Rijk.
Romeinse cultuur is overal
•
•
•
Romeinse soldaten blijven in
veroverde gebieden wonen:
verspreiden Romeinse cultuur.
Overwonnen volken mogen eigen
cultuur houden, maar moeten zich
aan de Romeinse wetten houden
en de Romeinse keizer eren.
Overwonnen volken worden ook
een beetje Romeins.
Een nieuw geloof
• Joodse man Jezus is stichter van
nieuw geloof: christendom
• Christenen geloven in één god en
willen Romeinse keizer niet vereren:
zij worden vervolgd
• Christendom groeit toch snel in het
Romeinse rijk.
• Keizer Constantijn wordt in 313 zelf
christen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards