Herderstocht 2010 - Volle Evangelie Gemeente Leiden eo

advertisement
Op zoek naar…….
Leidse Hout
HERDERSTOCHT
 De herderstocht is een wandeling van ongeveer 30-45 minuten door het
Leidse hout op zaterdag 18 december. Er kan gestart worden tussen half
zes en half zeven (17.30 en 18.30 uur). Eindtijd is acht uur (20.00 uur).
 Een week voor kerst nodigen we de inwoners van Oegstgeest en Leiden
uit om deze wandeling te beleven!
 Het thema is: “Op zoek naar….”
Het Kerst-evangelie beelden we uit met levende figuren, afgewisseld
met muziek. Bij de Pauluskerk is er na afloop van de tocht koffie en
ander drinken te krijgen.
 De herderstocht is een gezamenlijk gedragen initiatief van mensen uit
de gereformeerd-vrijgemaakte kerk te Oegstgeest, de
huisgkerkenemeente Merenwijk te Leiden, de evangelische gemeente
te Oegstgeest en het Leger des Heils te Leiden. We willen op deze
manier het Licht van Jezus Christus uitdragen in onze omgeving.
 Alle wandelaars krijgen na afloop een uitnodiging om een kerkdienst
bij te wonen in bovengenoemde kerken en gemeenten
Sketches
 Inschrijving met soldaten
 Jozef en Maria op weg naar de inschrijving
 Herberg:geen plaats
 Kapel: koor
 Herders zijn op zoek
 De wijzen uit het oosten
 Kinderen zijn op zoek……
 Engelenkoor
 Jozef en Maria in de stal met Jezus
 Wegwijzers
Veel vrijwilligers nodig
 Catering
 Koor (zang en instrument)
 Medereizigers
 Nazorg
 Sketch 1 (inschrijving met soldaten (4))
 Sketch 3 (herberg geen plaats (6a7))
 EHBO ers
 Sponsors
Download