Lopen jongeren met een licht verstandelijk beperking meer kans om

advertisement
Djenebou Bourgeois



Artikel uit het tijdschrift: Kind en adolescent
Auteur: Collot d’Escury Annematt
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum


Mevr. dr. A. M. Collot d’Escury is verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam.
Docent bij :
◦ Collectieve Stagebijeenkomsten
Ontwikkelingspsychologie (3 EC)
◦ Practicum Sociale Cognitie: Sociale cognitie,
perspectief nemen en ontwikkelingsproblematiek (6
EC)
◦ Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen





Persoonlijkheidskenmerken
Gezinskenmerken
Delictgedrag en gegevens van justitie
De leeftijd ten tijde van het eerste delict
Depressie en middelenmisbruik




een hechte band met belangrijke anderen
Conventionele activiteiten
investering in of betrokkenheid bij
conventionele, maatschappelij verantwoorde,
doelen
morele waarden en normen van de
maatschappij.





Plannen,
Strategisch denken
Inhibitie
Verwerkingssnelheid
Zelfregulatie


Moeite met zich te verplaatsen in de ander
Moeite om bedoeling van de ander te
begrijpen of te anticiperen op het gedrag van
die ander.
Ontwikkelingsprofielen van kinderen met en zonder een LVB
wat betreft perspectief kunnen nemen en het eerste en tweede
niveau van ‘theory of mind’



De vraag of jongeren met een LVB meer kans
lopen om in aanraking te komen met justitie,
lijkt dus met ‘ja’ beantwoord te kunnen
worden.
Meer risicofactoren geconfronteerd dan nietbeperkte leeftijdgenoten en beschikken over
minder protectieve factoren.
Minder cognitieve mogelijkheden om ‘aan de
rem’ te trekken

beschikken in mindere mate over het
vermogen de intenties van de ander in te
schatten.
Download