algemene presentatie

advertisement
De regie in eigen hand
Lucie Claessen
24 november 2014
- Geschiedenis van IGZ met Fokus
- Wetgeving en professionele normen
- Overwegingen
- Waar het echt om gaat
Geschiedenis van IGZ met Fokus
De in eigen hand?
Een snelle vraag met een langzaam antwoord:
het gaat over veel dingen tegelijk
3
Wetgeving en professionele normen
De wet zegt: bescherm de burger!
De professional zegt: ik dien de cliënt / patiënt
-Voorop staat: breng geen schade toe
Uitgangspunt van het toezicht
4
Eigen regie
5
Puzzel
6
Opmerkingen
Vragen
Ideeën
7
Download