Eindelijk zwanger… - Kennispoort Verloskunde

advertisement
Een onderzoek naar het welbevinden van
Nederlandse zwangeren na een subfertiele
periode
11 december 2008
1
Irma van der Meer, Indira Rojer,
Kalinka Van Vehmendahl,
Amanda van der Wal Anette Zijlstra2
 Inleiding
 Vraagstelling
 Methode
van onderzoek
 Aanbevelingen
 Ruimte voor vragen
3
4
“Is de mate van welbevinden bij
Nederlandse zwangeren na een
subfertiele periode voorafgaand
aan deze zwangerschap lager
dan de mate van welbevinden
bij Nederlandse zwangeren die
geen periode van subfertiliteit
hebben doorgemaakt?”
5
Subfertiliteit
Welbevinden
Freya
6

Transversaal

Kwantitatief

Vergelijkend
7
Zwanger na subfertiliteit
&
Zwanger zonder
subfertiliteit
Welbevinden
Persoonlijke
omstandigheden
8
 Index
groep
Zwangeren die een periode van subfertiliteit
hebben doorgemaakt
 Controle
groep
Zwangeren die geen periode van
subfertiliteit hebben doorgemaakt
9
 Inclusiecriteria
Nederlandse taal machtig zijn
 Minimaal 12 weken zwanger
 Email-adres

 Exclusiecriteria
 SCL-90
test; Symptom Check List
(multidimensionele vragenlijst)
90 items  8 dimensies  3 gekozen
 Lichamelijke en psychische klachten
 Gevalideerd voor de Nederlandse
bevolking

11
 Algemene



vragenlijst voor
Persoonlijke omstandigheden of
achtergrondkenmerken
24 vragen verdeeld in diverse clusters
Validiteit
12
 Verloskundigenpraktijken
 Patiëntenvereniging
Freya
13
Echter het onderzoek heeft niet in gekozen
vorm plaats gevonden omdat…



Onvoldoende medewerking eerste lijn
Te kleine populatie Freya
METC
Dataverzameling fictieve gegevens


Zwangeren zonder subfertiliteitsverleden
Zwangeren met subfertiliteitsverleden
 Verbetering




van het onderzoek
andere test
longitudinaal onderzoek
opzet voorleggen METC
uitbreiden ondezoekspopulatie
16
 Voor


nieuw onderzoek
onderzoek naar ervaren van verleende zorg
onderzoek naar gevolgen voor de
zwangerschapsuitkomst
18

www.kinderwens.nl/infertility facts

Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie. Oriënterend Fertiliteitsonderzoek (OFO), Richtlijn 01, november
2004

Warmelink, C. Eindelijk zwanger en toch niet blij. Informatie van de opdrachtgever voor dit onderzoek. Groningen:
Verloskunde Academie Groningen, 2006.

Hjelmstedt A, Widström AM, Wramsby H, Collins A. Patterns of emotional responses to pregnancy, experience of
pregnancy an attitudes to parenthood among IVF couples: a longitudinal study, Journal of Psychosomatic Obstetrics &
Gynecology 2003;24:153-162.

McMahon CA, Ungerer JA, Beaurepaire J, Tennant C, Saunders D. Anxiety during pregnancy and fetal attachment
after in-vitro fertilization conception, Human reproduction 1997; vol. 12 no.1:176-182.

Cox SJ, Glazebrook C, Sheard C, Ndukwe G, Oates M. Maternal self-esteem after successful treatment for infertility,
Fertility and Sterility 2006; Vol. 85, no. 1:84-89.

Olshansky E, Sereika S. The transition From Pregnancy to Postpartum in Previously Infertile Women: A Focus on
Depression, Archives of Psychiatric Nursing 2005; Vol. 19 no 6: 273-280.

Van Eck O. Ongewenste kinderloosheid en onzichtbaar verlies. De Zaak, Groningen 1997. p.41-72.

Dijk, W. van (2003) Behandelde kraamtijd; kraamzorg voor gezinnen die een vruchtbaarheidsbehandeling
ondergingen. Amsterdam: vakblad Kraamzorg scriptieprijs.

http://www.vroedvrouwenschool.nl/bestand.asp?id=88

http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=welzijn 13-12-2007

Arrindell WA, Ettema JHM. SCL-90 Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets &
Zeitlinger BV; 1986

http://www.lo-bsw.ugent.be/VVGP/structuurfiche_SCL-90.pdf.

Smeenk JMJ. (2006). Stress and IVF, Clinical consequences. Proefschrift. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen

Algouri S, Bus N, Hamouda H, Lourens G, Rond H. (2006) Ongewenste kinderloosheid. De gevoelens van vrouwen
tijdens hun zwangerschap na een periode van ongewenste kinderloosheid; onderzoeksrapport voor het vak
Praktijkgericht onderzoek. Groningen: Hanzehogeschool, Maatschappelijk werk en dienstverlening.
19
Ilona Gerritsma
&
Joke Koelewijn
&
Catja Warmelink
20
Download