Martijn van der Spoel

advertisement
Ontwikkelingen boomsubstraten
Even voorstellen
Martijn van der Spoel
Teamleider onderzoek en advies bij BSI Bomenservice
Werkzaam in de boomverzorging sinds 2001
• European treetechnician
• Board Certified Master Arborist (ISA)
• NVTB / VRT taxateur
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat is granulaat
Groeiplaatsen van glas
Civiel- of boomtechnisch
Civieltechnisch
Boomtechnisch
Voordelen
Problemen
Voorkomen van problemen
Wat is granulaat?
Boomgranulaten
Draagkrachtig skelet van steenachtig materiaal
Holle ruimte (deels!) gevuld met een voedingsbodem
Skelet
• Sediment gesteente (grauacke, leisteen, kalksteen)
• Vulkanisch gesteente (lava, basalt, puimsteen)
• Glasfractie
Voedingsbodem
• Klei
• Bomengrond
• Bomenzand
• Mengsel (turf/compost/cocos enz.)
Vreemde eend
Bomenzand+
Compromis
Civiel- of boomtechnisch product
Een boomtechnisch product waar je een weg op kan leggen?
Een civieltechnisch product waar je een boom op kan laten groeien?
Civiel technisch
Boomtechnisch
Granulaat voordelen
Voordelen granulaat
•
•
•
•
•
•
Beste van 2 werelden ruimte voor wortelgroei en draagkracht
Goede luchthuishouding (i.c.m. belu-systeem)
Goede waterdoorlatendheid
Goede verankering
Flexibel toe te passen
Gezond groeiende bomen
Granulaat valkuilen
Veel voorkomende problemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Te nat geleverd / opgeslagen / verwerkt (niet / slecht verdichtbaar)
Te droog geleverd (ontmenging)
Te hoog % voedingsbodem / poriën overvol
Te laag % voedingsbodem
Hoog zuurstofverbruik door te verse organische stofbron
Niet onderhouden / verstopte beluchtingssystemen
Rottingsverschijnselen door organische stofbron / stagnerend water
Te platte steenfractie (geen haakweerstand)
Niet te vergelijken / te controleren testresultaten.
Problemen voorkomen
Eis garantie van opdrachtnemer!
Bijvoorbeeld op:
•
•
•
•
•
•
Verzakking
Zetting
Opdruk verharding
Hergroei van de boom (bij bestaande bomen)
Langdurig acceptabele groei
Onderhoud beluchtingssystemen
• Bijvoorbeeld 10 jaar garantie op totaal?
Na de levensduur
Terugkoopregeling met leverancier
Een veelgestelde vraag: wat te doen met het granulaat na de levensduur
van de groeiplaats?
Boomgranulaten lenen zich uitstekend voor recycling van ten minste de
steenfractie
Steenfractie kan opnieuw worden gebruikt in:
• Granulaat of bijmenging in granulaat
• Verharding van bermen
• Bijmenging in puingranulaat
Bedankt voor uw aandacht!
Download