Bekijk de bijbehorende PowerPoint

advertisement
QUANTUMMECHANICA
Klassiek model
Bezwaren….
Bezwaren….
• grote toename geleidbaarheid
niet te verklaren (factor 1012)
• de Ni-atomen komen niet
tegen elkaar
Een elektron is op te vatten als
• een deeltje (beeldbuis, …)
• een golf (elektronenmicroscoop, …)
Een elektron is zowel een deeltje als
een golf.
Dualisme:
• licht = deeltjes en golf (Efoton = h.f)
• massa = energie (E = mc2)
Conclusie:
De weerstand wordt 55 keer zo klein, als
de atomen 0,10 nm dichter bij elkaar
komen (ongeveer 1,4 keer de straal van
een Ni-atoom).
…..
…..
…..
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards