Er is één ding dat in de geneeskunde niet werkt, dat is

advertisement
“Er is één ding dat in de geneeskunde
niet werkt,
dat is de
achteruitkijkspiegel.”
Professor Deprest is gynae­
coloog in het Universitair
Ziekenhuis van Leuven. Daar­
naast leidt hij wetenschappe­
lijke studies in de foetale chi­
rurgie. Hij opereert foetussen
in de baarmoeder die zonder
deze operatie weinig levens­
kansen hebben. Ouders kun­
nen daarvoor maar in een
paar centra in Europa terecht.
Deze operaties zijn niet zon­
der risico voor de baby, de
ouders staan daarom telkens
voor een moeilijke keuze.
P R O f .
J A N
D E P R E s T
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards