Capnocytophaga species (Cs) Achtergrond

advertisement
Capnocytophaga species (C.s.)
Achtergrond: Capnocytophaga zijn commensale bacteriën die alleen in de pockets worden
gevonden. Er is een sterke relatie tussen de aanwezigheid van capnocytophaga en bijna
alle vormen van parodontale afbraak. Omdat de verschillende subspecies C. sputigena, C.
gingivalis en C. ochracea vergelijkbare eigenschappen hebben en in verschillende
publicaties gezamenlijk worden vermeld is ervoor gekozen om in deze test deze bacteriën
niet afzonderlijk te meten maar als één groep.
Risico: De bacterie produceert een hele reeks enzymen die betrokken kunnen zijn bij
weefselafbraak.
Kolonie karakteristieken: Capnocytophaga zijn langzaam groeiende bacteriën die daarnaast
een verhoogde concentratie CO2 nodig hebben om te kunnen groeien. De Capnocytophaga
zijn facultatief anaerobe Gramnegatieve staven.
Antibiotica gevoeligheid: Een groot aantal Capnocytophaga stammen is resistent of
ongevoelig voor clindamycine, metronidazol en ciprofloxacine. Goede gevoeligheid voor
amoxicilline, ampicilline, cefoxitin.
Download