database systemen.mmap - 4/21/10

advertisement
Databasesystemen
netwerk
Relationeel
Complexe relaties
Sets
Pointers
Verzameling rijen
Ownerrecord
file-based
Objectgeorienteerde modellen
Relationeel schema
Record
objectgeorienteerd
Voordelen
Nadelen
een op veel relatie
Klassendiagram
Structuur
Eenvoud
Niet geschikt voor complexe structuren
Regels
Alle logische bestaande verwijzingen kunnen worden benut
Arbeidsintensieve verwijzingen
problemen
Kardinaliteiten
geen dbms
0..1
Memberrecord
applicaties verantwoordelijk
voor beheer gegevens
Minimaal 0, maximaal 1
Logische gegevensonafhankelijkheid
Traag
*
Een veel relaties
Willekeurig veel
1
Precies 1
database systemen.mmap - 4/21/10 - Marco Ynema
hierarchisch
pointers
problemen
ouder/kind (parent/child)
redudantie
Weinig inzichtelijk
Voordelen
Efficient doorzocht
Download