BURN OUT

advertisement
Over… hard werken,
verbinden, humor &
houden van!!!
Lonneke Mechelse, GZ psycholoog BIG, Registerpsycholoog NIP| Arbeid & Organisatie bij
Peptalk Delft, (generalistische basis GGZ) & Mentaal Beter Gouda (specialistische zorg)
Vragen? [email protected] peptalk.nl | 06 25 26 73 73 | www.peptalk-psychologen.nl
Inhoud
1 Wanneer is iets
psychiatrisch ?
2 Hoe komt een
diagnose tot stand
3 En dan? …
Behoefte aan info
4 Balansmodel en
hechting
5 Gevolgen omgeving/
partner/ familie
6 Eigen invloed op situatie
7 Behandeling
8 Wat kan de omgeving
doen?
9 boeken & links
42,7% van de Nederlanders krijgt ooit een
psychologische aandoening (Bron: GGZ Nederland, okt 2010)
Bijv.
◦ Emotionele problemen
◦ Laag zelfbeeld
◦ Impulsief / Destructief
◦ Perfectionistisch…
◦ Vertrouwt niemand
◦ Prolemen met relaties
◦ Anders en alleen
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Verrassend
Creatief
Afwisselend
Uniek
Charmant
Onvoorspelbaar
Trimbos: 1 op 4
As 1 klinische stoornissen
(meer op symptoomniveau)
Meest voorkomend:
Stemmings-&
middelen stoornissen
Aandachtstekort &
gedragsstoornissen
As 2 persoonlijkheidsstoornissen
(meer fundamenteel niveau)
As 3 Somatische aandoeningen
As 4 Psychosociale problemen
As 5 (dis)functioneren (GAF)
Hoe meten: (N)PO,
biografie heteroanamnese
Persoonlijkheidsstoornis



Cluster A (Vreemd, excentriek)
Paranoïde;Schizoïde;
Schizotypische
Cluster B (Theatraal, emotioneel,
impulsief)
Anti-sociale; Borderline;
Theatrale ;Narcistische
Cluster C (Angstig, kwetsbaar)
Afhankelijke;Obsessieve
compulsieve (dwangmatige);
Ontwijkende
Vaak combinaties van
stoornissen as 1 en 2

Na diagnose (evt opluchting, rouwproces)
Behoefte aan informatie=> acceptatie

Inzicht nodig
◦ Bio-psycho-sociaal model
◦ Balansmodel & Hechting
Verklaringsmodellen
Kwetsbaarheid
& weerbaarheid




Vroeg kinderlijke ervaringen
Sociale steun/relatie
Persoonlijkheid
Erfelijkheid
Belastbaarheid
& stress



Ingrijpende
levensgebeurtenissen
Verlies ervaringen (incl.
werk)
Duur belaste periode

Veilige hechting leert een
kind verschillende emoties
juist te herkennen en te
interpreteren.
◦ Beter bestand tegen
stress
◦ Positiever zelfbeeld
◦ Plezier in interactie
◦ In staat relaties
aan te gaan
Beschermende factor
◦ Als je emoties begrijpt
kun je jezelf ook leren
reguleren
◦ Onveilig gehecht=>
meer psychiatrie
 kan worden
herschreven bv
partner relatie
Mentalisatie basis in veel therapie
=> Meer problematiek

Veel conflicten
◦ Belastend onvoorspelbaar

Veel probleem gedrag
◦ bv middelengebruik
agressie/jalouzie/eisen

Cruciaal
◦ Omgaan met eigen
boosheid, teleurstelling
◦ Inzicht in niet kunnen vs
niet willen/doen
“Ziek of zak”?








Regie houden op je eigen
proces helpt je herstel
De problematiek is een gegeven
hoe je ermee omgaat jouw keus
Informeer je goed
Je geliefden hebben te lijden
maar ont-schuldig jezelf!
Schakel hulptroepen in
Kies voor professional(s) die je
vertrouwt & Laat je adviseren
Betrek en informeer je omgeving
Vallen en opstaan
Wees trots op jezelf!


CGT Cognitieve Gedrags
Therapie
Veranderen van de inhoud
van deze irrationele
cognities(gedachten) zorgen
voor disfunctioneel gedrag,
zoals vermijdingsgedrag of
agressie.
EFT Emotionally Focused
Therapy
Relatietherapie, gebaseerd
op hechtingstheorie.
Individueel/groep/systeem

MBT Mentaliseren Bevorderende
Therapie
Ontwikkelen
mentaliserend
vermogen
relatie met zelf &
anderen veiliger
& stabieler=>
minder schade & leed.
EMDR Eye Movement
Desensitization & Reprocessing,
DGT, Schematherapie …
Evidenced based





Ken de problematiek
Stel verwachtingen bij
Betrokkenheid therapie
Heb geduld, blijf in
gesprek
Zorg goed voor jezelf!!!
Overbruggen door verbinden!!!
9. Boeken & links
















Houd me vast-Sue Johnson
In de beste families-Paul teunissen
Als je houdt van iemand met een
psychische ziekte- Rebecca Woolis
Relaties die stuk maken-Jill Murray
ADHD relaties-Melissa Orlov
Leven met een borderlinerPaul Mason & Randi Kreger
Een spiegel voor narcisten-Martin Appelo
Waarom gaat het altijd over jou- W.Behary
Wat jij ziet en wat ik voel-Kathy Hopman
Autisme voor dummies-Shore, Rastelli
Aspergergirls-Rudy Simone
Brein bedriegt-Peter vermeulen
Zo ben ik nu eenmaal!-Willem van der
Does (met tekeningen Peter van straten)
www.psychischegezondheid.nl
www.moeilijkemensen.nl
www.adhdnetwerk.nl
Vragen? Neem gerust contact op. Lonneke Mechelse; Peptalk, Rietveld 45, Delft
[email protected] | Tel: 06 25 26 73 73 | www.peptalk-psychologen.nl
Biochemische stoornis in het add brein




Geschiktheidstest tijdens
ziekte
Zelf ontslag nemen


Onvolledig eigen dossier
Overspoeld raken door
veelheid hulpverlening



Niet doen
Schakel hulp in
(let mn op klik/gevoel van
veiligheid/kennis)
Maak samen plan van aanpak;
Kies zelf behandelvorm
Houd zelf de regie
Verwachtingen managen (zelf
en anderen)
Terugvalpreventie
Wel doen
Download