Werkblad behorend bij het symposium

advertisement
Werkblad behorend bij het symposium ´Zorgen met zin´
Rotterdam, 5 april 2014
Gelaagdheid in zingevingsvragen
Bladeren = LEVEN
 mogen zorgen voor jezelf?
 willen zorgen voor de ander?
Takken = KIEZEN
 in welke mate voor de ander?
 in welke mate voor jezelf?
Stam = ONTDEKKEN
 vanuit eigen karakter /
persoonlijkheid?
 vanuit opvoeding en cultuur?
 vanuit levenservaring en
professie?
Wortels = VERBINDEN
 met de Schepper en Zijn
schepping?
 met mensen?
 met besef van gebrokenheid en
genade?
 met een basishouding van liefde
en trouw?
Bodem = PUTTEN
 uit een Bijbelse boodschap die
krachtig & blijvend is?
 uit de Bijbel die voedzaam is en
zuiver water biedt?
© Judith Gerkema i.s.m. Gerrie Ham, 2014
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards