presentatie NOC NSF

advertisement
Preventie
grensoverschrijdend
gedrag
Twello
22 maart 2016
Roel Petter
Vertrouwenspunt Sport
1997
(seksuele) intimidatie
pesten
bedreiging
mishandeling
belediging
discriminatie
maar ook:
Vastgestelde SI
• In 33 % van de meldingen is sprake van
aanranding, verkrachting en/of
langdurig seksueel misbruik
• Ongewenste zgn. functionele aanraking
• Andere ongewenste aanrakingen
• Verbale seksuele intimidatie
• Exhibitionisme
• Voyeurisme
• Andere vormen
Cijfers slachtoffers SI
Man
Vrouw
Leeftijd
%
%
Jonger dan 12
59
41
12 – 15 jaar
39
61
16 – 20 jaar
30
70
> dan 20 jaar
16
84
Cijfers beschuldigden SI
Man/vrouw
Sporter
Trainer/coach/begeleider
Bestuurslid
Overig kader
92% man
13%
75%
2%
3%
Risicofactoren trainers
• Afhankelijkheid
• Ambitie
• Bewonderen iemand met ‘macht of
succes’
• Krijgen hierdoor extra aandacht..
• Deze aandacht kan verward worden
met verliefdheid
• Zijn gewend om grenzen te verleggen
(zowel lichamelijk als psychisch)
Machtsongelijkheid?
• Overal waar machtsongelijkheid is kan
macht gebruikt worden maar.. ook
misbruikt worden.
• Machtsongelijkheid kan onbewust
aanwezig zijn.
• Hierop zijn vrijwel alle vormen van
Grensoverschrijdend gedrag terug te
voeren.
Machtsongelijkheid
•
•
•
•
Vanuit attitude
Vanuit positie
Vanuit aantal
Vanuit functie
- 75 % van de beschuldigen heeft een
machtsrelatie
De nachtmerrie …
Vertrouwenspunt Sport
• 0900-2025590
• Werkdagen 08.00 – 22.00 uur
• Zaterdag 12.00 – 16.00 uur
Vertrouwenspersonen (VP)
• Adviseur voor bestuur
vereniging/bond
• Vertrouwenspersoon voor melder
• Vertrouwenspersoon voor
beschuldigde
• Hebben inhoudelijk geen contact
met elkaar
Veilige sportomgeving
‘hardware’ denk aan gevoel van
veiligheid door o.a. veilig gebouw, goede
verlichting, kleedkamers zonder inkijk etc.
‘software’ denk aan gevoel van
veiligheid door de cultuur binnen de
vereniging door o.a. vrijheid om te
zeggen wat je wil zeggen, te zijn die je
bent , niet iets te doen onder dwang etc.
Preventiemaatregelen
• Introduceren op informatiebijeenkomst of
jaarvergadering
• Voorlichtingsavond Sociale veiligheid
• Discussie initiëren over omgangsvormen
• Gedragsregels implementeren
• Publiceren o.a. op de site
• Goed voorbeeld
• Respect hesjes
Preventiemaatregelen
• Commissie sociale veiligheid
• Bestuurslid met aandachtsgebied
• Preventie beleid ontwikkelen
• Aanstellen VCP
• Quickscan ( zie Toolkit)
• VOG aanvragen
• Referenties inwinnen
• Raadplegen registratiesysteem
• Vrijwilligersverklaring
Taken VCP
•
•
•
•
Eerste opvang bij een melding
Vervolgstappen bespreken
Rapporteren aan bestuur
Voert exit-gesprekken
De VCP
2 dagdelen opleiding
•
•
•
•
•
•
•
•
Volgt 2 dagdelen scholing
Heeft HBO-denkniveau
Heeft geen bestuursfunctie
Moet “op de handen kunnen zitten”
Wordt geen loket lastige zaken
Bestuur blijft verantwoordelijk!
Werkt conform VCP-protocol
Tip: VCP-er volgt training samen met
bestuurslid
VCP
•
•
•
•
of
Voor alle partijen
Opgeleid
Geen hulpverlener
Meldt direct aan
bestuur
• Overlegt evt met, of
verwijst naar,
professionele VP
• Is een springplank
VP bij de club
•
•
•
•
Voor de melder
Niet opgeleid
Hulpverlener
Meldt jaarlijks aan
bestuur
• Pakt probleem zelf
aan:
• onderzoekt
• bemiddelt
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards