Strategisch Personeelsbeleid

advertisement
Klaas de Veen
Waterschap Hunze en Aa’s







Duurzaam zonder concessie
Veiligheid voor alles
Des te groter des te goedkoper
Mensen maken de organisatie
Mensen hebben behoefte aan sterke leiding
Des te meer marktwerking des te goedkoper
We zijn beter dan de rest








Risicoreductie
Goedkoopst
Kostenverlaging
Maatwerk
Duurzaamheid
Gezondheid
Maatschappelijk
Veiligheid

Welke klantwaarde ga ik creëren

De weg er naar toe bepalen.

Keuzes maken via Balanced Scorecard!!
En (dus) ….. Wat ga ik niet doen
Is afgeleid
 Lage kosten met weinig regels
 Veiligheid on Top
 Eenvoud in a KISS
 Zelfsturendheid
 Eigen mensen eerst
 Maatschappelijke samenwerking
 Ondernemen
PERSONEELSPLANNING
PERSONEELSVOORZIENING
BELONING
ARBEIDSVOORWAARDEN
KWALITEIT VAN
ARBEID EN
ORGANISATIE
BEOORDELING
KENNISMANAGEMENT
ONTWIKKELEN
OPLEIDEN
COACHEN



4 jaar vooruit
Functie-ontwikkelingen
Kwantitatief, Kwalitatief en Allocatief
Relatie met P-voorziening en Kennis-mgt.
 Gezonde Rust
 WHAAS (Interne Arbeidsmarkt)
 Studeren op onze kosten (outside–in)
 Opleidingen / Kennisborging

•
•
•
•
Prognose uitstroom
Personeelsplanning (Functies en Kennis)
Pensioen
Functieverblijftijd
Moeilijke vervulbare vacatures
1 tot 2 jaar voordien openstellen & Selectie
 Interne mensen opleiden



Resultaatafspraken per team en individu
Wie, Wat en Wanneer
Beoordeling Werk en Werkvorm
 Onvoldoende, Voldoende, Goed, Excellent
Vertalen naar: coaching, opleiding,
perspectief, bijblijven
 Exit: 1 of 3 jaars termijn obv. Willen en
Kunnen
 Eigen


IKB met eenvoudig systeem (12 of 2)
Geen jaarrooster (beperkt flexibiliteit)
Teamafspraken wie, wanneer
 Eenvoud
reisregeling: met leaseregeling voor
iedereen tov max. 12500 km
 T en P ongebonden werken beperkt gelet op
gewenste samenwerking voor resultaat


Functiewaardering
Individueel
 Loonlijn
lang
 Schaal min, functieschaal en schaal plus
 20% krijgt plus 5% (obv. centraal criterium)

Dezelfde taal!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards