Uploaded by luc.21919

brandpreventie

advertisement
1. Kleine blusmiddelen (brandslanghaspels en draagbare blustoestellen). Noodverlichting.
Vluchtrouteaanduiding. Ontruimingsinstallatie. Brandmeldinstallatie.
2 Vanaf elk willekeurig punt in de desbetreffende ruimte dient minimaal één aanduiding zichtbaar te
zijn. De aanduidingen mogen niet hoger dan 0,5 meter boven de doorgang zijn aangebracht.
3 kijken of het glas heel is.
4 Brand melden. Bellen of druk op de brandmelder. Deuren en ramen sluiten. Ingevaar zijnde
personen waarschuwen en helpen en Blussen.
5 Houdt de branddeuren dicht. - Plaats geen obstructies in de bewegingsbaan van automatisch
sluitende branddeuren. - Houdt vluchtroutes en nooduitgangen vrij van obstakels. Zij zijn geen
bergplaats. Sluit bij brand ramen en deuren. Ga na welke vluchtroute voor u van toepassing is in
geval van nood.
6 tempratuur, zuurstof en brandstof
7 Voordelen. Koelend vermogen Goedkoop Grote hoeveelheden aanwezig
Nadelen. Elektrisch geleidend Niet geschikt voor vloeistofbrand Waterschade Vorstgevoelig
Poederblusser Voordelen. Niet elektrisch geleidend Overal toepasbaar Niet vorstgevoelig
Nadelen. Vermindering van zicht Grote gevolgschade Moeilijk op te ruimen
Koolzuursneeuwblusser voordelen. Niet elektrisch geleidend Niet vorstgevoelig Weinig nevenschade
Nadelen Verwaait in open lucht. Verdrijft zuurstof. Bevriezing van de huid bij direct contact. Statische
elektriciteit
Sproeischuimblusser voordelen. Geschikt voor blussing van vloeistof- en vaste stoffenbranden
Sproeischuim elektriciteit tot 35000 volt Schuim elektriciteit tot 1000 Volt op 1 meter
Nadelen Vorstegevoelig
Download