Kruiden- en faunarijk grasland - Veenweiden

advertisement
Wat moet hier komen?
6
Kruiden- en faunarijk grasland
• Meer algemeen natuurtype; kan er verschillend uitzien
• Verschillende grassoorten en met unieke soorten
• Bloeiende planten in grasland
• Geschikt voor: o.a. noordse woelmuis, purperreigers, zangvogels
• Realisatie door beheer.
• Niet te droog, anders ontwikkelen zich plaagkruiden. Maar ook niet te nat.
• Niet maaien en beweiden tijdens broedperiode weidevogels.
Kruiden- en faunarijk grasland
Download