Persvrijheid - tot hoever

advertisement
Persvrijheid - tot hoever?
Nederland kent persvrijheid, als onderdeel van de algemene vrijheid van meningsuiting. Dat ligt vast in
de Grondwet, maar ook in internationale verdragen.
Die vrijheid is niet onbeperkt; wetten stellen de grenzen ervan vast. Maar dat niet alleen, ook
rechterlijke uitspraken, redactiestatuten, uitspraken van de Raad voor
de Journalistiek en de redactionele cultuur stellen grenzen.
De mate, waarin onze samenleving vrij(moedig)heden accepteert speelt eveneens een rol:
verdraagzaamheid is niet altijd even sterk. Ook economische en politieke
factoren laten zich gelden: fusies van dagbladen, opheffing van titels, de publieke omroep staat op de
helling. Hoe vrij ben je, als je geen medium hebt om je informatie te verspreiden of je mening te
geven?
Aad van Cortenberghe (1939) is momenteel freelance journalist.
Hij was van 1975 - 1980 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van journalisten
en van 1994 - 1998 bestuursvoorzitter van de Raad voor de Journalistiek.
Download