declaratieformulier - Gemiva

advertisement
Declaratie reis-/studie-/overige kosten
(Meisjes)naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Employeenummer:
Basislocatie:
** Kosten t.l.v. locatie:
Datum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omschrijving van de kosten
Bij ambulant werk:
kilometers vermelden op bijlage
kilometers
fiets
bedrag
auto
*1
*1
A
B
*1
A: soort kosten
1.Kilometers
2.Openb. vervoer
3.Andere kosten
4.Uren
*1
B: kosten t.l.v.:
1.Zaken/dienst
2.Studiekosten
3.Activiteiten
4.Ontspanning
/woning
5.OR-kosten
6.Woon-werkforfait
7.Ambulant werk
(zie bijlage)
Algemeen:
* codes invullen!
** per locatie of project een aparte declaratie
indienen
> kasbetalingen zijn niet toegestaan
> bewijs van gemaakte kosten bijsluiten
> reiskosten sollicitanten per kas afhandelen
Voor personeel NIET in loondienst,
dit invullen:
O personeel niet in loondienst
O stagiaire
O vrijwilliger
Banknummer: ________________________
IBAN : ______________________________
BIC : ________________________________
Handtekening aanvrager:
Naam Leidinggevende:
Handtekening leidinggevende:
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Download