Data - VB Trainingen

advertisement
INSCHRIJFFORMULIER CURSUS AFSCHEID VAN ARBEID / PENSIOEN IN ZICHT
Voorkeur
Cursusnr.:
Data:
Dit formulier svp zenden naar:
VBT
Postbus 1107
Tweede keus
Cursusnr.:
Data:
2340 BC OEGSTGEEST
of fax: 071 5173156
Naam en adres van het bedrijf:
Naam contactpersoon/leidinggevende in het
bedrijf m/v*:
+ afdeling & telefoonnummer:
Naam en voorletters van de deelnemer m/v*:
* Wel/niet vergezeld van
echtgeno(o)t(e) of partner m/v*:
Adres:
Datum bedrijfsverlating:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer werk / gsm:
Functie in het bedrijf:
Naam en adres waarheen de rekening gestuurd dient te worden:
Bijzonderheden (diëten, handicaps en dergelijke) van de werknemer en/of partner:
Plaats, datum:
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Naam & handtekening voor akkoord leidinggevende:
VBT bv • Aert van Neslaan 17 • Postbus 1107 • 2340 BC Oegstgeest • Tel. 071 - 5152123 • Fax 071 - 5173156
K.v.K. Leiden nr 28110125 • ABN.AMRO Oegstgeest Rek.nr. 41.02.69.085 • E-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards