CW brief mijn eigendom ligt bij een failliet bedrijf

advertisement
[Voorbeeldbrief mijn eigendom ligt bij een failliet bedrijf]
[Aan de curator van het faillissement van - naam bedrijf - ]
[Adres]
[Postcode en plaats]
Betreft: Terugvorderen eigendommen na faillissement
[Woonplaats, datum]
Geachte heer, mevrouw,
Op [datum] heb ik bij [naam bedrijf] het volgende ter reparatie aangeboden: [omschrijf
de goederen].
Gezien het faillissement verzoek ik u mijn eigendommen te retourneren. Eventueel
verschuldigde reparatiekosten zal ik betalen. Bijgaand sluit ik een bewijs van eigendom
bij [kopie reparatiebon of aankoopbewijs].
Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken te reageren op mijn brief.
Met vriendelijke groet,
[Uw naam en handtekening]
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]
BIJLAGE kopie reparatiebon of aankoopbewijs
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards