Middeleeuwen - Clzvaklokalen.nl

advertisement
Middeleeuwen
Middeleeuwen
500 – 1500
Waarom de naam Middeleeuwen?
• Verklaring naam:
– De naam is later bedacht door de mensen uit
de 16e en 17e eeuw (Renaissance)
– Zij zagen de tijd als tussen twee belangrijke
eeuwen in.
– Volgens hen niet veel belangrijks aan deze
periode.
• Na val Romeinse Rijk:
– Kleine koninkrijken, niet goed georganiseerd
• Pas rond 800 na Chr.: Frankische koning: Karel de
Grote
– Ineenstorting handel
– Ineenstorting geldstelsel
– Christelijke kerk werd heel belangrijk
• Er ontstond een zelfvoorzienende
agrarische samenleving van kleine
gemeenschappen die vooral voor zichzelf
produceerden.
– Autarkie = zelfvoorziening
Waarom stortte de handel na de val van het
Romeinse Rijk in?
-
…………….
……………..
……………
……………
Niet alleen verval van handel en organisatie,
maar ook verval van kunst en architectuur.
Kunst en architectuur kreeg een puur
religieuze functie.
Romeinen
Middeleeuwen:
• Christendom:
– Seculiere Geestelijken
• Zoals paus, bisschop, priester
• Leefden tussen de mensen
– Reguliere Geestelijke
• zoals nonnen en monniken
• Leefden gescheiden van de samenleving in
kloosters.
• Begin Middeleeuwen: kleine agrarische dorpen.
• Uiteindelijk in dorpen ontwikkeling van
verschillende ambachten die uitgroeien in
verschillende gilden.
• Door groei van dorpen ontstaan de eerste
steden en langzaam neemt de handel weer toe.
• Focus hoofdstuk 3:
– Hofstelsel en Feodaliteit
– Ontwikkeling Christendom in Europa
– Ontwikkeling Islam in Europa
• In the name of the Rose:
– Wat valt je op aan het leven in een klooster?
http://www.youtube.com/watch?v=Dna80L5V7H
U&feature=related
Download