personeel en organisatie

advertisement
personeel en organisatie
declaratie functiegebonden kosten
Academisch Medisch Specialisten
VU medisch centrum
t.a.v. P&O Servicedesk
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor medewerkers op wie artikel 15.1 CAO UMC van toepassing is. Declaratie indienen bij de P&O
Servicedesk (4Z 196). VUmc heeft een collectieve zakelijke reis- en annuleringsverzekering. Informatie hierover en de regeling
functiegebonden kosten zijn beschikbaar op P&O KwaliteitsNet.
afdeling
personeelsnummer
naam
(intern) postadres
e-mail
telefoonnummer
KRUIS AAN IN WELKE CATEGORIE UW BESTEDING VALT (zie regeling functiegebonden kosten)
1. DECLARATIE CONGRES / SYMPOSIUM
naam congres
plaats, land
deelname congres/symposium
begindatum:
einddatum:
(laatste dag van deelname)
kosten van deelname (inschrijving)
€
verplaatsingskosten (reiskosten)
€
Bij gebruik eigen auto:
kilometer x € 0,19
verblijfskosten. Kamerhuur en ontbijt op basis van 1 persoon:
Alleen van toepassing bij buitenlandse dienstreizen: ‘bedrag overige kosten’
(conform ‘Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse Dienstreizen’ op KwaliteitsNet)
€
€
€
2. AANVULLENDE DECLARATIE (art. 12 regeling functiegebonden kosten)
€
Aparte, getypte specificatie bijvoegen!
3. VOORLOPIGE DECLARATIE (art. 13 regeling functiegebonden kosten)
€
Totaal
€
Eventuele toelichting:
Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld.
datum
Handtekening medewerker
IN TE VULLEN DOOR DE ADMINISTRATIE DECLARATIES & VERVOER
beoordeling
personeelsnummer
verwerking
betaalmaand/jaar
inkomstencode
284
bedrag
€
declaratie functiegebonden kosten - stafdienst P&O - oktober 2010
controle
Download