Beoordelingsformulier referaten

advertisement
Beoordelingsformulier referaten ( + zo houden,  kan beter, – moet beter)
Student:
_________________________________
College:
__________
Docent: _________________ Datum: ___/___/___
Inhoud referaat
Inleiding
Introductie (binnenkomer)
Onderwerp en vraagstelling
Uitleg van de opzet
Middenstuk
Opbouw betoog (indeling)
Informatieve kwaliteit
Aansluiting bij voorkennis
Uitleg begrippen (voorbeelden)
Planning en lengte
Afsluiting
Duidelijke conclusie (antwoord)
Pakkend slot (stelling)
Vorm en presentatie
Verbaal
Taalgebruik (stijl, stopwoorden)
Stemgebruik (intonatie, articulatie)
Tempo en pauzes
Nonverbaal
Houding en gezichtsuitdrukking
Contact met publiek
Los van tekst spreken
Hulpmiddelen
Hand-out
en sheets
Studentnr.:____________
Duidelijke structuur
Informatiegehalte
Leesbaarheid
Functionaliteit
Bronvermelding
Download