situering - OCMW Antwerpen

advertisement
SITUERING



dienst gezinszorg &
aanvullende thuishulp
(poets)
autonoom – kleinschalig
gezinszorg + thuishulp
 ENTHOUSIAST

met “goesting”
 PERSOONLIJK

met wederzijds respect
SITUERING
 GEEN
OPLOSSINGEN – WEL DISCUSSIESTOF
 ENKELE VASTSTELLINGEN
 opleiding polyvalent verzorgende – poetsvrouw
 bijscholing – intervisie
 gehoor – ondersteuning RV
KAPSTOKKEN
 elke
cliëntsituatie is UNIEK – RESPECT !
 basis = VERTROUWEN
 belang van de “KLIK” (potje – dekseltje)
 confrontatie wens cliënt >< wens
anderen (CLIËNT CENTRAAL)
 confrontatie “beroepsgeheim” ><
meldingsplicht
PRAKTIJK
 probleem
aanwezig of niet
 gekend / bespreekbaar
 één of meerdere basismedewerkers
 ervaring met of niet - “deskundigheid”
 mantelzorgers of niet
 eigen verwachtingen (te hoog !?)
 huisdokter of niet
PRAKTIJK
 openheid
– eerlijkheid naar cliënt
 veiligheid van de cliënt
 bespreekbaarheid
 collega’s
– RV
 ZORGOVERLEG
 akkoord
– aanwezigheid cliënt
Download