Inspiratiewijzer bij het sociaal onderzoek

advertisement
Inspiratiewijzer bij het sociaal
onderzoek
Ontwikkeling inspiratiewijzer
sociaal onderzoek
Rapport
Inspiratiewijzer
Proces
Resultaat
Problemen
Oplossingen
Uitgebreid
Compact
Ontwikkeling inspiratiewijzer:
Stap 1: Inleefstage (zomer 2015)
• 5 gesprekken bevoorrechte getuigen POD MI+
OCMW’s
• 9 praktijkbaden
Stap 2: Interviews (herfst + winter)
• 10 Gesprekken: problemen inventariseren
• 10 Gesprekken: oplossingen en adviezen
Stap 3: 4 uitwisselingsessies (lente 2016)
Bijna 100 OCMWmedewerkers namen deel
Moeilijkste aspecten
1. Cliënten met psychische problemen
2. Tijdsgebrek
3. Combinatie hulpverlenende en controlerende rol
4. Juridische complexiteit
5. (Ver)taalproblemen
6. Subjectiviteit vermijden
7. Agressie
8. Privacy van cliënten respecteren
9. Slecht nieuws mededelen
10. Emotionele belasting
11. Bereikbaarheid cliënt
Opbouw fiches
Algemeen principe
Tips & tricks
Getuigenissen
Inhoud van de inspiratiewijzer
Inleiding: doel = inspireren
Deel 1: Balanceren
Deel 2: Dossiers opbouwen
Deel 3: Omgaan met cliënten
Deel 4: De klok tikt
Synopsis
Deel 1: Balanceren
• Subjectiviteit vermijden
• Balanceren tussen controle en hulp
• Privacy van cliënten respecteren
Deel 2: Dossiers opbouwen
•
Juridische complexiteit
•
Efficiënt informatie verzamelen
•
Huisbezoek
•
(Ver)taalproblemen
•
Moeilijk bereikbare cliënten
Deel 3: Omgaan met cliënten
•
Agressie
•
Slecht nieuws brengen
•
Emotionele belasting
Deel 4: De klok tikt
•
Dagdagelijkse werking
•
Cliëntencontacten
•
Informatieverzameling
•
Huisbezoek
•
Opstelling sociaal verslag
Synopsis
Actief luisteren
Eerlijk en open communiceren
Baseer je op concrete bewijzen
Werk efficiënt
Reflecteren en overleggen
Ontwikkel gedeelde visie
Vormingen en bijscholingen
Werk samen
De inspiratiewijzer - gebruik
Biedt inspirerende tips en goede prakijken,
geen allesomvattende oplossingen
Bedankt!
Bedankt !
Download