Bezinningsavond - Ichthuskerk Soest

advertisement
8 december 2010
Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden
over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze
Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons
schrijft in 1 Korinthe 11:23-29.




Historische achtergrond
Structuur formulier
Aanspraak
1 Korinthe 11:23-29
 Ontleend aan kerkorde (1563)
 Mix van elementen uit christelijke traditie
 Onderwijzend deel
 Ritueel deel
 De hele gemeente aangesproken
 Veronderstelt geloofsverbondenheid
 Verschil positie en conditie
 Achtergrond 1 Kor. 11
 Liefdesmaaltijd
 Gedachtenismaaltijd
 De maaltijd in de bijbel
 Het bevel ‘Doet dat’
Download