Jezus en de keizer: het beeld en de beeldenaar. Wordt

advertisement
Jezus en de keizer: het beeld en de
beeldenaar. Wordt het kruis of munt?
Preek over zondag 39
Jezus en de keizer
- Belasting betalen, fijn!?
- Inhalige overheid
- Alva en de tiende
penning
- Hoofdgeld en
tempelbelasting
- Gevoelige kwestie
- Het vijfde gebod
Jezus en de keizer
- “… allen die gezag over
mij ontvangen
hebben…”
- Twaalfjarige Jezus in de
tempel
- Gehoorzaam aan zijn
ouders
- Onderdanig zijn
- Eersteklas gebod
Beeld en beeldenaar
-
Jezus’ houding
Vernedering en lijden
Augustus en Tiberius
Verdenking van
belastingontduiking
- Geen aanstoot geven
Beeld en beeldenaar
-
Afgedropen leiders
Spionnen – strikvraag
Complimenten
De kop van keizer
Tiberius
- Het beeld van de Vader
- Aan God komt eer en
vertrouwen toe
Kruis of munt
- Kruis of munt?
- Jezus’ kruis – onze munt
- Veroordeeld uit naam
van de keizer
- Wat leren wij van Jezus’
houding?
- Overheid bij de gratie
van God
- Jezus navolgen
Download