Geloven met Petrus

advertisement
Koninkrijk van God:
volgen ---- leren
= discipel zijn
Jezus daalt af:
uit Zijn hoge heerlijkheid
van de berg af
naar de mens in nood !!
Jezus aanwezigheid:
verdwijnen van angst
Jezus afwezigheid:
een spook
“IK BEN”
Discipel van Jezus:
volgen
leren
vertrouwen
Geloof: KOM
met het oog op Jezus
Twijfel: niet doen
met het oog op de golven
Geloven = in een-voud
vertrouwen op Jezus
hart / ziel
verstand
krachten
Twijfel: twee-voud
Jezus is:
de Weg
naar Hem toe
de Waarheid
kom maar
het Leven
belijdenis
en gaat alle machten te boven
Download