File

advertisement
JEZUS DE GALILEEËR
P63-78
Heeft Jezus ooit geleefd?

Wat denken jullie?
 Waarom
denken jullie dat?
 Waar komen die vermoedens vandaan?
Jezus, ooit geleefd?
Opdracht 1 - Jezus, ooit geleefd?

Nodig
 Vademecum
p20-23
 Groene en rode pen of
stift
 Gezond verstand!
Geboortejaar

Niet het jaar 1
 Wel
het jaar 6 v.C.
De talmoed

Verzameling van
gesprekken en
discussies over de
Thora.
Een joodse geschiedenisschrijver

Messias
 De
gezalfde
Een Romeinse geschiedschrijver

Eerst: had toegang tot
de bibliotheek van de
Romeinse senaat. Veel
bronnen!
Een Romeinse geschiedschrijver

Pontius pilatus
 Beheerder
van de
belastingen
Een Romeinse geschiedschrijver

Keizer Tiberius
 Regeerde
over het
Romeinse Rijk van 14
tot 37.
 Periode van Jezus
Christus.
Identiteitskaart


Jesjoea= JHWH redt
Geboren
Waar? Betlehem
 Wanneer? 6v.C.



Woonplaats? Galilea
Beroep? Leraar

Overleden
 Waar?
Jeruzalem
 Wanneer? Ong. 30
n.C., onder Pontius
Pilatus
 Door? Kruisiging
Identiteitskaart

Waarom geen foto?
 Geen
portretten van
Jezus beschikbaar uit
zijn leven.
 Veel afbeeldingen
doorheen de
geschiedenis.
INTERPRETATIES
 Messias (Hebreeuws)
 Gezalfde

Christus (Grieks)
 gezalfde
Volgens zijn tijdgenoten
POSITIEF
NEGATIEF
Verbazingwekkende
daden, wijs mens, leraar
van mensen
Het volk verleiden door
wonderen, schadelijk
bijgeloof, doodstraf
Opdracht 2 - Vraagje…

Waarom is het interessant om niet-christelijke
bronnen te bekijken?
 Als
niet-christenen vertellen/schrijven over de persoon
van Jezus Christus is het heel waarschijnlijk om aan te
nemen dat de persoon echt bestond.
Waarom is het interessant om niet-christelijke bronnen
te bekijken?


Soms geven ze informatie over het leven van Jezus
zoals we het ook terugvinden in het evangelie.
Soms interpreteren ze zaken uit het evangelie op
een andere manier.
Download
Random flashcards
Create flashcards