File

advertisement
JEZUS DE GALILEEËR
P63-78
Heeft Jezus ooit geleefd?

Wat denken jullie?
 Waarom
denken jullie dat?
 Waar komen die vermoedens vandaan?
Jezus, ooit geleefd?
Opdracht 1 - Jezus, ooit geleefd?

Nodig
 Vademecum
p20-23
 Groene en rode pen of
stift
 Gezond verstand!
Geboortejaar

Niet het jaar 1
 Wel
het jaar 6 v.C.
De talmoed

Verzameling van
gesprekken en
discussies over de
Thora.
Een joodse geschiedenisschrijver

Messias
 De
gezalfde
Een Romeinse geschiedschrijver

Eerst: had toegang tot
de bibliotheek van de
Romeinse senaat. Veel
bronnen!
Een Romeinse geschiedschrijver

Pontius pilatus
 Beheerder
van de
belastingen
Een Romeinse geschiedschrijver

Keizer Tiberius
 Regeerde
over het
Romeinse Rijk van 14
tot 37.
 Periode van Jezus
Christus.
Identiteitskaart


Jesjoea= JHWH redt
Geboren
Waar? Betlehem
 Wanneer? 6v.C.



Woonplaats? Galilea
Beroep? Leraar

Overleden
 Waar?
Jeruzalem
 Wanneer? Ong. 30
n.C., onder Pontius
Pilatus
 Door? Kruisiging
Identiteitskaart

Waarom geen foto?
 Geen
portretten van
Jezus beschikbaar uit
zijn leven.
 Veel afbeeldingen
doorheen de
geschiedenis.
INTERPRETATIES
 Messias (Hebreeuws)
 Gezalfde

Christus (Grieks)
 gezalfde
Volgens zijn tijdgenoten
POSITIEF
NEGATIEF
Verbazingwekkende
daden, wijs mens, leraar
van mensen
Het volk verleiden door
wonderen, schadelijk
bijgeloof, doodstraf
Opdracht 2 - Vraagje…

Waarom is het interessant om niet-christelijke
bronnen te bekijken?
 Als
niet-christenen vertellen/schrijven over de persoon
van Jezus Christus is het heel waarschijnlijk om aan te
nemen dat de persoon echt bestond.
Waarom is het interessant om niet-christelijke bronnen
te bekijken?


Soms geven ze informatie over het leven van Jezus
zoals we het ook terugvinden in het evangelie.
Soms interpreteren ze zaken uit het evangelie op
een andere manier.
Download