Uploaded by miekesakko

Meervoudig risicomodel vd Ploeg

advertisement
Model van risico- en beschermende factoren bij ontstaan van probleemgedrag van jonge kinderen
Traumatische ervaringen (o.a. verlies
dierbare, scheiding)
Schoolfactoren:
Beschermende factoren: positieve relatie leerkracht- leerling, positief en
voorspelbaar klasse- en schoolklimaat, positieve relatie met groepsgenoten,
competenties leerkracht, goede zorg(structuur)
Bedreigende factoren: conflictueuze relatie leerkracht-leerling, negatieve
klasse- en schoolklimaat, afwijzing door groepsgenoten , leermoeilijkheden,
gebrek aan didactische en pedagogische competenties leerkracht &
klassenmanagement
Kindfactoren:
Beschermende factoren: (boven)gemiddelde intelligentie, makkelijk
temperament, veerkracht, goede lichamelijke gezondheidplaats in gezin.
Risicofactoren: sexe (jongen), problemen in informatieverwerking, lage
intelligentie, moeilijk temperament, concentratieproblemen, gebrek aan
impulscontrole, slechte gezondheid/handicap, plaats in gezin, problemen
rond geboorte.
Factoren in het gezin:
Beschermende factoren: warme ondersteunende opvoedingsrelatie,
gestructureerd gezinsleven, voldoende inkomen , goede behuizing, realistische
verwachtingen.
Risicofactoren: gebrek aan warmte en sensitiviteit, psychosociale of medische
problemen van een ouder, inconsistentie in pedagogische relatie, laag
inkomen, slechte behuizing, opgroeien in een éénoudergezin, gehandicapte
broer of zus, opgroeien in twee culturen.
Perceptie en
verwerking door het
kind
Internaliserende
problematiek:
Sociale angst, depressie, fobieën
Zelfbeeld
Zelfcontrole
Zelfhandhaving
zelfbeschikking
Externaliserende
problematiek:
Agressie, hyperactiviteit,
oppositioneel gedrag
Sociale steun rond kind en gezin (o.a.
goede relatie familielid, vrienden, buurt)
Naar Meervoudig risicomodel van Van der Ploeg
(2007)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards