De grenzen van het prestatievermogen Dr. Jan Verstuyft

advertisement
DE GRENZEN
VAN HET
PRESTATIEVERMOGEN
• Dr. Jan Verstuyft
CITIUS
ALTIUS
FORTIUS
PRESTATIEVERBETERING
• EXTERNE FACTOREN
– materiaal
– Omstandigheden
• PRESTATIEVERMOGEN
– fysiek
– mentaal
EXTERNE FACTOREN
• MATERIAAL
– Polsstok, fiets, badpak,…
• OMGEVING
– Klimaat, …
• REGLEMENT
– Wat mag - wat mag niet
– controle?
– Fair play – gelijke kansen ?
PRESTATIEVERMOGEN
• AANLEG
• TRAINING
TALENT in SPORT
• voorbestemde genen
– localisatie van genen
– kwantificeren genetische/omgevingsinbreng
– genetic engeneering
• extreem van de normale verdeling
– morfologie
– uithouding, kracht,…
GENETICA
• Eigenschappen die topsportprestaties mee
bepalen (uithouding, spierkracht,..) worden
deels door genetisch overerfbare factoren
(genen) beïnvloed.
• Afhankelijk van de eigenschap, leeftijd,
onderzoeksmethode verschilt de
heritabiliteit van .20 tot > .80.
(G. Beunen, M. Thomis)
GENETICA
• Ook de mogelijkheid om winst te boeken
als effect van training is deels toe te
schrijven aan genetische factoren
• Het onderzoek richt zich momenteel vooral
naar het identificeren van specifieke genen
en allelen die een voordelig fenotype
kunnen opleveren
(G. Beunen, M. Thomis)
PRESTATIEVERMOGEN
•
•
•
•
•
Morfologie
Lichamelijke basiseigenschappen
Persoonlijkheidsfactoren
Technische vaardigheden – tactisch inzicht
“support”
FYSIEKE
BASISEIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
Uithouding
Kracht
Snelheid
Lenigheid
Coördinatie (behendigheid, techniek)
ERGOGENE HULPMIDDELEN
•
•
•
•
Fysiologie
(Bio)mechanica
Voeding
Psychologie
• Farmacologie
• Genetica
WETENSCHAPPELIJKE SUPPORT
•
•
•
•
•
•
•
Wetenschappelijke onderbouw
Evidence based
Topsporter als proefpersoon ?
Statistisch referentiekader
Hypothese  wetenschappelijk bewijs
Wetenschappelijke commercialisering
…
UITHOUDING
ENERGIE
A.T.P.
(Adenosine-tri-fosfaat)
|
ADP + P + ENERGIE
ENERGIE
• CREATINEFOSFAAT
– SNEL
– EXPLOSIEF
– BEPERKTE VOORRAAD
ENERGIE
• ANAEROBE GLYCOLYSE
–
–
–
–
–
GLUCOSE
ZONDER ZUURSTOF
REDELIJKE VOORRAAD
SNEL
MAX. INSPANNING 30” - 1’30”
VETTEN
GLYCOGEEN
ATP
PYRUVAAT
MELKZUUR
ACETYL - CO A
Mitochondriën
oxidatie van H atoom
H+
en vorming van
Cyclus van Krebs
2 H+ + O
CO2
H2O
ATP
ENERGIE
• AEROBE WEG
–
–
–
–
–
–
GLUCOSE, LIPIDEN, PROTEINEN
GROTE VOORRAAD
ZUURSTOF
VOLLEDIGE AFBRAAK
INERTIE
INSPANNINGEN VANAF 3’
ZUURSTOFVERBRUIK
12
10
Lactaat
8
Getraind
6
Niet getraind
4
2
0
22
27
32
Snelheid
37
42
Lactaat steady state
9
Lactaat
8
7
La ss 1
6
La ss 2
5
Max la ss
4
La 4
3
La 5
2
1
0
0
5
10
15
Tijd
20
25
SPIERVEZELS
• ACTINE
• MYOSINE
SPIERVEZELS
• STRUCTUUR
• FUNCTIE
• MOLECULAIRE
EIGENSCHAPPEN
• METABOLE CAPACITEITEN
SPIERVEZELTYPEN
• TYPE I
– TRAAG
– WEERSTANDIG TEGEN VERMOEIDHEID
– AEROOB
• TYPE II
– SNEL
– SNEL VERMOEID
– ANAEROOB
Algemeen
SKELET - GEWRICHTEN
• BELASTING
• BELASTBAARHEID
• Jongeren ??
HERSENEN
• BEELDVORMING (PET-SCAN)
• DOORBLOEDING
• NEUROTRANSMITTERS
– DOPAMINE
– SEROTONINE
“MEDISCHE” BEGELEIDING
• Talentdetectie
• Talentontwikkeling
• Ttrainings- en prestatiebegeleding
SPORTGENEESKUNDE
• GEZONDHEID ?
• PRESTATIE ?
OVERHEID
• “topsportklimaat” (medailles!!)
• Investeringen in topsport
– talentdetectie
– medisch/wetenschappelijke begeleiding
– tewerkstelling
• Preventie (medisch verantwoord sporten)
OVERHEID - CONTROLE
• WADA
• Out-of-Competition controls
• Whereabouts
– Verblijfsgegevens
– Verplichte beschikbaarheid
– Privacy ?
Download