Succesanalyse - Users Telenet BE

advertisement
Succesanalyse
Succesanalyse
1440 cliënten
 Trajectopstart periode 2002-2003


Algemene vaststelling:
 56% doorstroming naar
opleiding,…
- 75% tewerkstelling
- slechts 18% afhakers
Succesanalyse: Kritische
factoren





Geslacht: vrouwen doen het beter dan mannen
Leeftijd: speelt een rol bij de kans op werk
Inactiviteit: hoe langer werkzoekend, hoe minder
kans op succes
Handicap: psychische en motorische beperkingen
scoren minder dan gemiddeld, alle andere meer
Statuut: uitkeringsgerechtigde werklozen doen het
goed
Succesanalyse: Kritische
factoren

Opleiding : de beste resultaten situeren zich bij de
BUSO-schoolverlaters en Masters (unief), bij WZ
met een BUSO-diploma en LO heeft een opleiding
het meeste effect
 Doorverwijzers : het ATB-netwerk werkt +
cliënten die zelf hun weg vinden hebben meer
succes
 Regio : de plaats waar je woont bepaalt mee je
kans op succes
Succesanalyse: Kritische
factoren

Doelgroep : Met de Vlaams Fonds
doelgroep (erkende handicap) behalen we
veel betere resultaten (meer doorstroming,
beter resultaat na opleiding en betere
tewerkstelling (bijna 50%) dan met
personen met een arbeidshandicap (rugzakje
aan tewerkstellingsmaatregelen, beter
opleidingsaanbod, …)
Download