Werkblad laat komen dat spul opdracht 1

advertisement
begrippen ontvangen en benaderen van klanten
Naam
Datum
Groep
maandag 24 juli 2017
begrip
koopwens
koopmotief
lichamelijke behoefte
psychische behoefte
piramide van maslov
geborgenheid
erkenning
zelfverwezenlijking
consumentengedrag
communicatiegedrag
convenience goods
koopgedrag
shopping goods
omschrijving
Begeleider
begrip
specialty goods
afdankgedrag
routinematig
aankoopgedrag
probleemoplossend
aankoopgedrag
uitgebreid
probleemoplossend
aankoopgedrag
trend
psychologische factoren
persoonlijke factoren
gebonden koopkracht
koopkracht
vrije koopkracht
consumentenvertrouwen
sociale factoren
anticipatiegroep
automatische groep
face-to-face-groep
omschrijving
begrip
lidmaatschapsgroep
cultuur
subculturen
welstandsklasse
winkelbeeld
persoonlijke ervaringen
klantenbinding
klantenontvangst
begroeting
one-stop-shopping
bedieningsgesprek
klantenobservatie
oriënteren
doorverwijzen
koopinspanning
prijsartikel
omschrijving
begrip
waardeartikel
besluiteloze klant
koopintentie
levensstijl
haastige klant
deskundige klant
veelplegers
verdachte personen
winkeldief
gelegenheidsdiefstal
interne criminaliteit
externe criminaliteit
heterdaad
aangifte doen
in beslag nemen
omschrijving
Download