nieuwe begroting 2016-2017 van de oudervereniging

advertisement
Begroting 2016-2017
Opbrengsten
Ouderbijdrage
Rente
5875,00
25,00
5900,00
Kosten Feesten
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Carnaval
Pasen
Eindfeest
1700,00
400,00
200,00
400,00
500,00
3.200,00
Kosten afscheid groep 8
Kosten afscheid groep 8
250,00
250,00
Kosten sportactiviteiten
Kosten sportactiviteiten
350,00
350,00
Kosten schoolkamp
Kosten schoolkamp
1000,00
1000,00
Kosten schoolreis
Kosten schoolreis
200,00
200,00
Algemene kosten
facilitaire kosten
Administratiekosten
Representatiekosten
600,00
250,00
50,00
900,00
Dotatie reserveringen
schenking
algemeen
Lustrum
Schoolplein
Resultaat
0,00
Download