Welkom in groep 5

advertisement
Welkom in groep 3
Voorstellen
Groep 3: Laurette & Hanneke
Wat gaan we vandaag doen?
•
•
•
•
•
Onze visie in 5 zinnen
De methodes die we gebruiken
Aan het werk!
Ouderhulp
Dit zouden wij van u graag willen weten…..
De visie van school
• Tegemoet komen aan verschillende mogelijk &
onmogelijkheden.
• Streven naar open communicatie. Gebruik maken van
elkaars kennis en kwaliteiten.
• Zelf verantwoordelijkheid leren dragen en nemen in
een eigen leerproces.
• Jezelf zijn en elkaar respecteren in een veilige
omgeving.
• Wij blijven ons ontwikkelen!
De methodes
•
•
•
•
•
•
Veilig leren lezen
Pluspunt
Schrijftaal
Wereld oriëntatie
Leefstijl
Handvaardigheid, tekenen, drama,
dans en muziek.
• Weektaak / zelfstandig werken
Aan het werk!
Veilig leren lezen voor ouders
Ouderhulp
• Klassenouders
• Begeleidingsactiviteiten zoals bijv. milieuproject,
excursies, pepernoten bakken enz.
• Handenarbeid/tekenen/ techniek (incidenteel)
• Hulpouders gym (douchen en omkleden)
- dinsdagochtend om 11.40 uur
- woensdagochtend om 09.20 uur
• Flitsen (na de kerstvakantie)
Dit zouden wij nog van u willen
weten ….
•
•
•
•
Uitwijkadressen en e-mailadres
Abonnementen in de hal
Vragen?
Weetjes van
groep 3 om
mee naar huis te nemen.
We gaan er een te gek & leerzaam
jaar van maken.
Download